licence k aplikaci DS CONNECTEDCAM™

licence k aplikaci DS CONNECTEDCAM™

Verze licence k aplikaci: 3. května 2018

1. DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
o Aplikaci DS ConnectedCAM™ (v licenci k aplikaci jako „aplikace“) vlastníme a nabízíme my, společnost Automobiles Citroën, akciová společnost registrovaná v obchodním rejstříku v Nanterre pod číslem 642 050 199, se sídlem na adrese 7, Rue Henri Sainte-Clare Deville, 92500 Rueil-Malmaison.
o Aplikace je k dispozici ke stažení v obchodu s aplikacemi Google Play a Apple. Stáhnutím aplikace souhlasíte s tím, že po stažení aplikace nebudete mít právo změnit názor a od smlouvy odstoupit. Nicméně, jak je uvedeno v části 11 níže, můžete aplikaci přestat používat a kdykoli smlouvu ukončit.
o Se zpřístupním aplikace souhlasíme za předpokladu, že přijmete tyto smluvní podmínky (v licenci k aplikaci tyto podmínky jako „licence k aplikaci“).
o Je důležité, abyste si před vyslovením souhlasu licenci k aplikaci pozorně přečetli. Licence k aplikaci zahrnuje informace o tom, kdo jsme, jak můžeme změnit nebo ukončit smlouvu, co dělat, pokud se vyskytne problém, a další důležité informace. Jakmile vyslovíte s licencí k aplikaci souhlas, uzavřete tak s námi smlouvu.
o Kopii této licence k aplikaci byste si měli vytisknout k archivaci a pro budoucí referenční účely.

2. Kontakt
• Pokud nás potřebujete kontaktovat, použijte prosím jeden z následujících postupů:
o Kontaktujte telefonicky náš zákaznický servis na čísle: 0800 093 9393
o Kontaktujte náš zákaznický servis na adrese: http://dsautomobiles-uk-en.custhelp.com/app/ask
o Napište do kanceláře naší skupiny ve Spojeném království: Citroën UK Limited t/a DS Automobiles, Pinley House, 2 Sunbeam Way, Coventry, CV3 1ND; i když se můžete pochopitelně obrátit na naši adresu ve Francii uvedenou v bodě 1 výše.
• Pokud vás budeme muset kontaktovat my, uděláme to pomocí kontaktních údajů, které nám poskytnete.

3. Poplatky
• Aplikaci zpřístupňujeme bezplatně. Upozorňujeme však, že je možné, že budete muset svému mobilnímu operátorovi uhradit poplatky za použití mobilních dat při používání funkcí aplikace.
• Upozorňujeme, že aplikace bude používat mobilní data (například pro služby vyžadující určení polohy, GPS, e-mail nebo přenos informací), aby bylo možné některé funkce aplikace využívat. Takovéto využití může následně spotřebovávat data z vašeho balíčku dat; nebo pokud jste veškerý svůj balíček již vyčerpali nebo nemáte od operátora předplacený balíček, pak za takové používání aplikace budete muset svému operátorovi platit poplatky. Mobilní operátor vám proto může účtovat další poplatky, takže si u něj musíte zjistit, jaká je struktura poplatků za takové použití mobilních služeb. Váš mobilní operátor je třetí stranou, která je od nás oddělena, a proto neneseme žádnou odpovědnost za poplatky, které vám váš operátor účtuje. Pokud v souvislosti s aplikací nechcete využívat balíček mobilního operátora nebo mu hradit poplatky, nesmíte aplikaci používat.

4. Použití aplikace
• Aplikace je k dispozici pro osobní potřebu pouze vás jako spotřebitele, nesmí být využívána pro komerční účely. Je proto určena pouze pro volnočasové účely, nikoliv pro účely oficiálního zaznamenávání nebo protokolování, neboť vždy existuje riziko ztráty nebo poškození dat. Neposkytujeme záruku, že data, která zaznamenáváte pomocí aplikace, budou stále k dispozici.
• Abyste mohli aplikaci používat, musíte mít alespoň 18 let.
• Aplikaci můžete používat pouze ve Spojeném království.
• Aplikaci a související funkce musíte používat pouze v souvislosti s vlastními cestami a s vlastními vozidly.
• V licenci k aplikaci se zobrazují určité odkazy na aplikace, služby, odkazy a obsah třetích stran. Za aplikace, služby, odkazy a obsah třetích stran nikterak neodpovídáme. Proto jste povinni přečíst si dokumentaci a podmínky používání aplikací, služeb a obsahu třetích stran a zkontrolovat, zda jsou tyto třetí strany a jejich aplikace, služby, odkazy a obsah vhodné pro vaši potřebu, neboť neposkytujeme žádné záruky nebo doporučení týkající se třetích stran nebo jejich aplikací, služeb, odkazů a obsahu, protože jsou tyto strany na nás nezávislé.

5. POUŽÍVÁNÍ APLIKACE, LEGÁLNÍ POUŽITÍ a kompatibilita
• Aplikace je kompatibilní s operačním systémem iOS 9 a jeho novějšími verzemi a s operačním systémem Android 5 a jeho novějšími verzemi (je však důležité si uvědomit, že pokud dojde poté, co přijmete tuto licenci k aplikaci, k aktualizaci systémů iOS nebo Android, nemůžeme vám zajistit, že bude nadále kompatibilní, dokud či pokud nezkontrolujeme situaci a v případě potřeby se nerozhodneme aplikaci aktualizovat, aby byla kompatibilní s dalšími aktualizovanými mobilními operačními systémy).
• Chcete-li aplikaci používat, musíte mít kompatibilní chytrý telefon s operačním systémem iOS 9 (nebo novějším) nebo Android 5 (nebo novějším) (v licenci k aplikaci jako „chytrý telefon“).
• Pokud používáte aplikaci s vozidlem, musí být toto vozidlo technologicky způsobilé vozidlo značky DS, vybavené kamerou DS ConnectedCAM™ jako součástí sériové nebo příplatkové výbavy (v licenci k aplikaci je kompatibilní vozidlo uvedeno jako „vozidlo“). Upozorňujeme, že komunikace mezi vaším chytrým telefonem a vozidlem pro účely aplikace bude fungovat pouze v případě, že máte vozidlo, které vyrobila společnost Automobiles DS a které je na naší webové stránce dsautomobiles.co.uk uvedeno jako vozidlo kompatibilní s aplikací. Odkazy v licenci k aplikaci na jakoukoli funkci (pokud tato funkce vyžaduje komunikaci mezi vaším vozidlem a aplikací) se vážou pouze k některému z těchto kompatibilních vozidel.
• Je-li vaše vozidlo způsobilé a kompatibilní, můžete:
o spárovat svůj chytrý telefon s registrovaným vozidlem a stahovat určité informace z vozidla do aplikace a
o využívat určité funkce vyplývající z komunikace mezi vozidlem a aplikací.
• DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ týkající se používání funkcí a vlastností kamery DS ConnectedCAM™ a aplikace – na používání některých funkcí a vlastností, které jsou k dispozici prostřednictvím DS ConnectedCAM™ a aplikace, se vztahují zákony. Nemůžeme vám poskytnout služby právního poradenství, takže je vaší povinností vyhledat vlastní právní poradenství a zajistit, že vaše používání funkcí a vlastností DS ConnectedCAM™ a aplikace bude v zemi, v níž tyto funkce a vlastnosti používáte, v souladu se zákony.
• Používat DS ConnectedCAM™ a aplikaci je povoleno pouze tehdy, pokud toto používání:
o neporušuje zákon o silničním provozu;
o neporušuje zákony na ochranu soukromí nebo ochranu dat – funkci fotoaparátu a kamery nesmíte proto používat k zachycení statických nebo pohyblivých snímků osob nebo údajů o registraci vozidla;
o neporušuje jiné zákony – v některých zemích je například fotografování a natáčení videa ze stojících nebo pohybujících se vozidel a/nebo jejich zveřejňování na sociálních médiích nebo jejich distribuce zakázáno a může být pokutováno nebo jinak právně postihováno;
o nemá dopad na bezpečnost používání vašeho vozu;
o nemá dopad na bezpečné řízení vašeho vozu;
o nemá dopad na bezpečnost chodců, jiných vozidel a dalších účastníků silničního provozu;
o nemá za následek pořizování, přenos nebo publikování jakýchkoli urážlivých nebo obscénních fotografií nebo videí.
• UPOZORNĚNÍ: zachycování jakýchkoli osobních údajů, ať už jde o obrázky či videa osob nebo registračních značek vozidel, vede ke zpracování osobních údajů pro účely zákonů o ochraně údajů. Porušení zákonů o ochraně osobních údajů může mít za následek postih podle platných právních předpisů. V některých zemích můžete být povinni registrovat se v případě používání DS ConnectedCAM™ a aplikace ke zpracování osobních údajů u orgánů pro ochranu údajů jako správců údajů. Můžete být rovněž v této souvislosti povinni uvést na svém vozidle oznámení, že fotografujete a filmujete. Musíte rovněž za těchto okolností splňovat další povinnosti týkající se zákonů o ochraně soukromí a osobních údajů. Měli byste v této souvislosti vyhledat služby právního poradenství. Dále byste se měli obrátit na Úřad komisaře pro informace a požádat o podrobné informace týkající se dodržování zákonů o ochraně údajů (https://ico.org.uk). Aplikaci ani DS ConnectedCAM™ vám neposkytujeme za účelem zachycování či zpracovávání osobních údajů. Aplikace a DS ConnectedCAM™ vám však nebude automaticky bránit zachycovat či zpracovávat osobní údaje. Jste odpovědní za vlastní přiměřené uvážení a kontrolu, abyste zajistili, že nebudete zachycovat a zpracovávat osobní údaje a že aplikaci a DS ConnectedCAM™ budete používat pouze v souladu s licencí k aplikaci.

6. Funkce APLIKACE & další informace o kompatibilitě
• Upozorňujeme, že za používání funkcí popsaných v bodě 6 a v licenci k aplikaci si může váš mobilní operátor účtovat poplatky, jak je uvedeno výše v bodě 2.
• Upozorňujeme, že informace se přenášejí, jakmile se vozidlo rozjede a chytrý telefon se připojí k Wi-Fi zařízení DS ConnectedCAM™. Při vypnutém zapalování nebo odpojení Wi-Fi se přenos informací vypne.
• Spárujete-li svůj chytrý telefon se zařízením DS ConnectedCAM™, umožní aplikace přenos dat z DS ConnectedCAM™ do vašeho chytrého telefonu a nabídne následující funkce. (UPOZORŇUJEME, ŽE ZÁKON MŮŽE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO FUNKCÍ OMEZOVAT, PROTO SE MUSÍTE S TĚMITO ZÁKONY SEZNÁMIT A JEDNAT V SOULADU S NIMI – ZKONTROLUJTE PROSÍM TAKÉ, ŽE JSTE SI PŘEČETLI BODY 5, 5.6, 5.7 a 9):
o Pořizování fotografií nebo videí ve vysokém rozlišení stisknutím tlačítka DS ConnectedCAM™. Fotografie nebo videa se automaticky ukládají do aplikace. Zařízení je určeno pro fotografování nebo natáčení videa prostředí nebo krajiny. Tato funkce se nesmí používat pro pořizování fotografií nebo videí osob nebo poznávacích značek vozidel.
o Zpětné vyhledání až 148 fotografií a 30 videí (po překročení tohoto množství jsou nejstarší fotografie a videa automaticky odstraněny a nahrazeny novými), uložených v zařízení DS ConnectedCAM ™, které bylo aktivováno pod vaší kontrolou a odpovědností. Zařízení DS ConnectedCAM™ po spuštění zaznamenává vaše cesty. Jak je uvedeno v bodě 3.1 výše, tato funkce nesmí být použita pro pořizování fotografií nebo videí osob nebo poznávacích značek vozidel.
o V případě určitých incidentů, jako je nouzové brzdění nebo neočekávaný přejezd retardérů, se video automaticky uloží, a to 30 sekund před incidentem a 1 minutu poté (toto video je v licenci k aplikaci uváděno jako „video incidentu“). Video incidentu můžete vyhledat pomocí aplikace. Video incidentu nelze odstranit přímo pomocí aplikace, aniž byste obdrželi oznámení a potvrdili smazání videa. Můžete také vymazat všechna média opakovanou inicializací zařízení DS ConnectedCAM™, a to dlouhým stisknutím obou tlačítek kamery. Tato funkce je určena pro pomoc při zaznamenávání času a určitých okolností incidentu, ale není určena k použití v soudním řízení. Pokud se během automatického zaznamenávání uloží jakékoliv fotografie nebo videa, které nejste oprávněni ukládat, souhlasíte s tím, že je okamžitě odstraníte.
o Automatické sdílení zážitku z cesty. Fotografii nebo video můžete uložit do aplikace stisknutím jednoho z tlačítek na zařízení DS ConnectedCAM™ (podrobnější pokyny najdete v návodu k použití v DS ConnectedCAM™). Aplikaci můžete nakonfigurovat tak, aby automaticky sdílela fotografie pořízené zařízením DS ConnectedCAM™ na sociálních sítích, Facebooku a Twitteru, nebo e-mailem. Konfigurace se provádí, když vozidlo stojí. Použití kamery DS ConnectedCAM™ a sdílení, které je umožněno prostřednictvím aplikace, zůstává pod vaší osobní kontrolou a odpovědností. Jste odpovědní za všech okolností a před jakýmkoli použitím zajistit dodržování právních omezení uložených zákonem o silničním provozu, práv na použití obrazových záznamů, ochrany osobních údajů, ochrany duševního vlastnictví a obecněji jakéhokoli právního ustanovení omezujícího používání, které platí v zemích, kde vozidlo používáte. Tato funkce nesmí být použita pro pořizování fotografií nebo videí osob nebo poznávacích značek vozidel.
o Snadnější nalezení místa, kde je vozidlo zaparkováno. Za předpokladu, že je váš chytrý telefon připojen k Wi-Fi zařízení DS ConnectedCAM™, jsou na něj přenášeny poslední GPS souřadnice DS ConnectedCAM™ a datum a čas poslední známé polohy GPS. Chcete-li použít funkci „Poloha vozidla“, jsou souřadnice GPS vašeho vozidla odeslány do navigační aplikace nainstalované na vašem chytrém telefonu. Tato funkce vám jako chodci pomůže při hledání přibližné polohy vašeho vozidla při používání této funkce.

7. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
• Aplikace slouží pouze k poskytování osobních informací spotřebitelům. Nemáte právo jakkoliv komerčně využívat údaje, které jsou v ní uvedeny, a to ani částečně.
• Nemáte právo komerčně používat název „DS ConnectedCAM™“ nebo fotografie či videa spojená s názvem „DS ConnectedCAM™“.
• My a naši dodavatelé si ponecháváme výhradní vlastnictví všech práv duševního vlastnictví vztahujících se k aplikaci (s výjimkou práv duševního vlastnictví, která vytvoříte k fotografiím nebo videím, které jste zaznamenali s nebo prostřednictvím aplikace nebo DS ConnectedCAM™).
• Jste si vědomi toho, že řada prvků aplikace:
o je chráněna zákony o autorských právech – což může zahrnovat náš (nebo našich dodavatelů) kód, fotografie, články, návrhy, animované sekvence, digitální audio nebo video záznamy atd.;
o je chráněna zákony týkajících se vzorů a modelů; a
o je chráněna zákony o ochranných známkách – to zahrnuje ochrannou známku „DS“, jakož i ochranné známky našich partnerů nebo dodavatelů obsahu.
Takto chráněné prvky patří nám, našim dceřiným společnostem a/nebo třetím stranám, které nám povolily je používat. Jiné než normální použití uvedené v této licenci k aplikaci (a použití nebo operace předepsané zákonem), tedy jakékoli částečné nebo úplně rozmnožování, vyobrazení, přizpůsobení, změna, začlenění, překlad nebo marketing, provedené jakýmkoliv postupem, v jakékoliv podobě a na jakémkoli médiu (papírovém, digitálním atd.), v celku nebo v části, je proto zakázáno.
• Hodláte-li provést jakékoliv jiné oprávněné použití, o němž se domníváte, že není v licenci k aplikaci uvedeno, kontaktujte nás předem, abyste si ověřili, zda je takové užití výslovně povoleno, aby se zabránilo riziku, že vám vůči nám vznikne odpovědnost za potenciálně zakázané použití.

8. OSOBNÍ DATA
• DS ConnectedCAM™ zajišťuje funkce popsané v licenci k aplikaci tím, že zaznamenává a odesílá do aplikace fotografie a videa vašich cest a poslední GPS polohu vozidla s časovým údajem. Přijetím licence k aplikaci souhlasíte s tím, že tato data mohou být shromažďována a předávána do aplikace. Přečtěte si, prosím, body 5, 5.6, 5.7, 6 a 9, které se týkají omezení pořizování fotografií a videa, která musíte dodržovat.
• Vaše osobní údaje také využijeme k poskytování služeb prostřednictvím aplikace.
• Další informace o tom, jakým způsobem můžeme osobní údaje používat, jsou obsaženy v našich zásadách ochrany osobních údajů.
• Vaše osobní údaje budou uchovávány minimálně po dobu používání aplikace a souvisejících služeb. Vaše osobní údaje získané z aplikace (v případě, že takové osobní údaje uchováváme nebo je máme pod kontrolou) vymažeme do 30 dnů od okamžiku, kdy nám sdělíte, že jste aplikaci odstranili ze všech svých chytrých telefonů a že ji již nechcete používat, a to dopisem nebo e-mailem s použitím kontaktních údajů uvedených v bodě 2 výše. Jste však odpovědní za smazání všech fotografií nebo videí, které přenesete prostřednictvím aplikace na jakékoli stránky sociálních médií nebo zašlete e-mailem, protože nemáme kontrolu nad příjemci, kteří jsou třetí stranou.
• Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“). Budeme-li je v budoucnu chtít zpracovat mimo EHP, oznámíme vám to předem, abyste se mohli rozhodnout používání aplikace ukončit, pokud budete mít proti takovému budoucímu zpracování námitky. Odpovídáte za to, že při přenosu pořízených fotografií nebo videí prostřednictvím aplikace zajistíte, aby neobsahovaly žádné osobní údaje a nebyly přenášeny mimo EHP.
• Máte právo na přístup k osobním údajům, které se vás týkají, a právo požadovat jejich opravu, stejně jako právo vznést námitky proti zpracování těchto osobních údajů a za určitých okolností požadovat odstranění určitých osobních údajů, které uchováváme. Tato práva můžete uplatnit dopisem nebo e-mailem, a to s použitím kontaktních údajů uvedených v bodě 2 výše. Tato práva se vztahují pouze na vaše osobní údaje, které uchováváme nebo je máme pod kontrolou.
• Upozorňujeme, že použití aplikace vyžaduje sběr geografických lokalizačních dat. Geografickou lokalizaci však můžete kdykoli vypnout ve svém chytrém telefonu a/nebo odstranit historii aplikace. Vezměte prosím na vědomí, že pokud je služba geografické lokalizace ve vašem chytrém telefonu vypnuta, nebudou k dispozici některé funkce, které využívají údaje o poloze. Například (v případě operačních systémů iOS) nebude fungovat funkce „Najít mé auto“ a při spuštění aplikace na pozadí nebude dostupná funkce „Sdílení“. Dále nebude (v případě operačních systémů Android) fungovat funkce „Najít mé auto“, pokud je služba geografické lokalizace ve vašem chytrém telefonu vypnuta.
• Je důležité, abyste informovali uživatele svého vozidla nebo cestující ve svém vozidle o shromažďování a zpracování geografických lokalizačních dat, fotografií a videí pomocí zařízení DS ConnectedCAM™ a aplikace. Na tomto základě nám potvrzujete, že pokud jsou tyto údaje shromažďovány a zpracovávány, získali jste od těchto osob potřebné souhlasy třetích stran a přijímáte plnou odpovědnost, pokud tak neučiníte. Pokud jste takový souhlas nezískali, musíte vypnout lokalizační službu a nepoužívat zařízení DS ConnectedCAM™ ani aplikaci.
• Zavazujeme se zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony o ochraně dat. Pokud máte jakékoli stížnosti ohledně používání svých osobních údajů, můžete nás kontaktovat (dopisem nebo e-mailem, a to s použitím kontaktních údajů uvedených v bodě 2 výše) nebo se obrátit na orgán pro dozor nad ochranou údajů, kterým je ve Spojeném království Úřad komisaře pro informace (kontaktní údaje jsou k dispozici na adrese https://ico.org.uk).
• Cookies jsou informační soubory umístěné ve vyhrazeném prostoru pevného disku (počítače, tabletu, mobilního telefonu nebo jiného zařízení optimalizovaného pro internet) využívané při prohlížení obsahu online. Tyto cookies v žádném případě neobsahují osobní identifikační údaje. Tyto soubory cookies a další sledovací prvky jsou používány pro analytické účely a pro řádné využívání služeb, které aplikace nabízí, a to zejména za účelem statistické analýzy.
• Vaše data shromažďuje prostřednictvím automatického sledování nebo prostřednictvím souborů cookies aplikace nebo někteří poskytovatelé služeb nabízených v rámci aplikace. Odesílání cookies můžete vypnout úpravou nastavení prohlížeče.

9. BEZPEČNOST
• Z bezpečnostních důvodů musí spárování chytrého telefonu s aplikací probíhat pouze tehdy, když je vozidlo v klidu.
• Při používání aplikace musíte dodržovat veškeré zákony o ochraně zdraví, bezpečnosti, silničním provozu a dalších zákony. Některé funkce DS ConnectedCAM™ a aplikace proto nesmíte používat za jízdy, pokud to zákon zakazuje. Je vaší povinností seznámit se s platnými zákony, abyste zjistili, které funkce nemohou být za jízdy používány.

10. ODPOVĚDNOST
• Při používání aplikace nesmíte provádět žádnou činnost, která by pravděpodobně měla za následek vniknutí počítačových virů do aplikace či jiných souvisejících služeb nebo prostřednictvím aplikace a těchto služeb. Musíte se také ujistit, že neděláte nic, co by mohlo mít negativní vliv na fungování aplikace nebo jakéhokoli serveru nebo jakékoliv služby přístupné prostřednictvím aplikace.
• Jste povinni zkontrolovat, že neděláte nic, co by porušovalo zákony nebo práva třetích stran. Ujistěte se, že jste si přečetli důležité informace obsažené v bodech 5, 5.6, 5.7, 6 a 9 výše.
• Důležité je, abyste neudělali nic, co by mělo negativní dopad na naši pověst nebo služby nebo na služby společností, prodejců, poskytovatelů služeb a zákazníků naší skupiny.
• Přestože používáme přiměřená antivirová opatření týkající se našich systémů, musíte se ujistit, že máte na svém chytrém telefonu a ostatních zařízeních, pomocí nichž komunikujete s aplikací a chytrým telefonem, instalovaný přiměřený antivirový a bezpečnostní software, jelikož nemůžeme poskytnout žádné záruky, že aplikace nebo její služby neobsahují viry. Existuje proto vždy riziko ztráty dat a poškození dat na vašich chytrých telefonech a jiných zařízeních, které používáte s aplikací nebo chytrým telefonem. Nejsme tudíž zodpovědní za žádné viry nebo ztrátu či poškození dat v důsledku použití aplikace nebo souvisejících služeb. Musíte proto denně software, soubory a data zálohovat pro případ ztráty nebo poškození jakýchkoli dat nebo postižení počítačovým virem.
• Potvrzujete a souhlasíte s tím, že budete zařízení DS ConnectedCAM™ a aplikaci používat na svou výhradní a plnou odpovědnost.
• My a naše společnosti ve skupině neneseme odpovědnost za ztráty vyplývající z napadení či poškození vašich zařízení, mimo jiné včetně ztráty dat nebo softwaru nebo finanční ztráty vyplývající z používání zařízení DS ConnectedCAM™ nebo aplikace nebo jiných aplikací nainstalovaných ve vašem chytrém telefonu.
• V případě jakéhokoli zneužití či nezákonného nebo nesprávného použití aplikace, DS ConnectedCAM™ nebo jakékoli informace přijaté nebo přenášené prostřednictvím DS ConnectedCAM™ nebo aplikace z vaší strany nebo jakékoli třetí strany za to neneseme žádnou odpovědnost.
• Podobně neponeseme odpovědnost za jakoukoli poruchu komunikační sítě ovlivňující přístup k DS ConnectedCAM™ nebo k aplikaci nebo za úplnou nebo částečnou nedostupnost DS ConnectedCAM™ nebo aplikace, mimo jiné způsobenou provozovatelem telekomunikační sítě nebo mobilním operátorem, nebo za chyby přenosu nebo problémy související s bezpečností přenosu nebo za poruchy chytrého telefonu nebo mobilních služeb.
• Přestože zajišťujeme komunikaci mezi aplikací a některými službami sociálních médií třetích stran a e-mailovými službami, neposkytujeme žádné záruky, že budeme v poskytováním této komunikace pokračovat nebo že bude tato kompatibilita dál fungovat i po aktualizaci našeho softwaru, služeb nebo systémů nebo poté, co třetí strany aktualizují svůj software, služby nebo systémy.
• Musíte se seznámit se stránkami sociálních médií a s nimi souvisejícími službami, s nimiž aplikace může komunikovat. Tyto stránky sociálních médií a související služby jsou poskytovány třetími stranami (a my neposkytujeme žádnou podporu nebo doporučení takových stránek a služeb). Musíte proto určit, zda takové stránky sociálních médií a jejich související služby (a jejich smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů) jsou vhodné pro vaše potřeby, neboť jejich použití je na vašem vlastním uvážení a riziku.
• Vzhledem k tomu, že poskytujeme tuto aplikaci zdarma pro volnočasové účely, neposkytujeme žádné záruky ohledně doby provozuschopnosti (uptime) nebo dostupnosti aplikace. Dále berete na vědomí, že může dojít k výpadkům v dostupnosti aplikace
• Berete na vědomí, že u přenosu dat pomocí internetu není zaručena bezpečnost, proto na to při používání jakékoliv funkce aplikace nezapomínejte.
• Neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které nejsou předvídatelné. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, pokud je buď zřejmé, že k ní dojde, nebo pokud v době, kdy byla smlouva uzavřena, jsme my i vy věděli, že se to může stát.
• Neneseme odpovědnost za obchodní ztráty. Aplikaci a související služby poskytujeme pouze pro domácí a soukromé použití. V důsledku toho nemáme vůči vám žádnou odpovědnost za ušlý zisk, podnikatelskou ztrátu, přerušení podnikatelské činnosti nebo ztrátu obchodní příležitosti.
• Aplikaci neposkytujeme pro účely pojistných nároků nebo důkazní účely ani k ochraně před krádeží, poškozením nebo ztrátou.
• Pokud bude zjištěno, že jsme odpovědní za jakoukoli ztrátu, která není legálně vyloučena nebo omezena, pak pokud máme právo omezit vůči vám naši odpovědnost, omezíme ji na celkem £50 (padesát liber), abychom zohlednili, že aplikace se poskytuje zdarma. Pokud se domníváte, že vaše používání aplikace může vézt ke ztrátě vyšší, než je tato částka, nesmíte tuto aplikaci používat.
• Ničím, co je uvedeno v licenci k aplikaci nebo jinde, nevylučujeme nebo jakýmkoli způsobem neomezujeme naši odpovědnost vůči vám, bylo-li by to v rozporu s právem. V důsledku toho také nevylučujeme ani neomezujeme odpovědnost za úmrtí nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů, podvod nebo podvodně učiněné zkreslené prohlášení nebo za porušení vašich zákonných práv ve vztahu k aplikaci, pokud takové ztráty nemohou být vyloučeny nebo omezeny ze zákona.

11. PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘÍSTUPU K APLIKACI
• Jsme oprávněni kdykoli dočasně nebo trvale přerušit nebo zastavit přístup k aplikaci, pokud
o již nejsme schopni poskytovat aplikaci nebo související služby (budeme o tom informovat buď prostřednictvím aplikace, na naší webové stránce, nebo prostřednictvím e-mailu); nebo
o nesplňujete podmínky licence k aplikaci (v takových případech vám zašleme e-mailem oznámení o přerušení nebo zastavení přístupu k aplikaci); nebo
o potřebujeme provést údržbu týkající se aplikace nebo jejích souvisejících služeb nebo infrastruktury; nebo
o potřebujeme aktualizovat aplikaci tak, aby odrážela změna příslušných zákonů nebo regulačních požadavků.
• Pokud dojde k technickému výpadku a aplikace nebude po delší dobu k dispozici, zvážíme, zda to oznámíme buď prostřednictvím aplikace, na našich webových stránkách, nebo prostřednictvím e-mailu
• Máte samozřejmě právo kdykoli používání aplikace přerušit. Můžete rovněž kdykoli ukončit smlouvu k licenci k aplikaci, a to smazáním aplikace ze všech svých chytrých telefonů (takže už nebudete moci používat aplikaci a žádné z jejích souvisejících služeb) a informovat nás o tom dopisem nebo e-mailem prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 2 výše.

12. AKTUALIZACE
• Čas od času můžeme aplikaci aktualizovat. Takové aktualizace mohou zahrnovat vylepšení funkčnosti, výkonu, kompatibility, spolehlivosti nebo zabezpečení.
• Můžeme také změnit licenci k aplikaci a zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na aplikaci, v tom případě vám aktualizované podmínky předem oznámíme. Takové změny lze provést z důvodů, které mohou zahrnovat změny vlastností nebo funkcí aplikace, dodržování právních předpisů nebo změny v našem modelu fungování. Pokud nebudete chtít přijmout aktualizované podmínky, budete mít možnost ukončit používání aplikace i smlouvu s námi, a to postupem uvedeným v bodě 3 výše.

13. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY
• Tuto smlouvu můžeme převést na někoho jiného. Můžeme převést naše práva a povinnosti vyplývající z licence k aplikaci na jinou organizaci (což ale neovlivní vaše práva nebo závazky). Budeme vás vždy předem informovat o převodu, pokud k němu dojde (buď obecným oznámením na našich webových stránkách nebo v aplikaci nebo e-mailem). Pokud s navrhovaným převodem nesouhlasíte, můžete nás v době před převodem kdykoli kontaktovat a smlouvu ukončit, a to postupem uvedeným v bodě 3 výše.
• Vaše práva nesmíte přenést na někoho jiného. Aplikaci jsme poskytli pouze k vaší osobní potřebě. Nemůžete proto licenci k aplikaci přenést na jinou osobu. Jak víte, aplikace je poskytována bezplatně, takže pokud ji již nebudete chtít používat, můžete smlouvu ukončit, a to postupem uvedeným v bodě 3 výše.
• Podle této smlouvy nezískává nikdo jiný žádná práva. Tato smlouva je mezi vámi a námi. Žádná jiná osoba nemá nárok na uplatnění kterékoli z jejích podmínek.
• I kdybychom se opozdili s prosazováním této smlouvy, můžeme ji prosadit později. Pokud nebudeme okamžitě vyžadovat, abyste dělali něco, co podle těchto podmínek dělat musíte, nebo pokud odložíme kroky proti vám kvůli porušování této smlouvy, nebude to znamenat, že tyto věci nemusíte dělat, a nám to nebude bránit v tom, abychom proti vám podnikli kroky později.
• Které zákony se vztahují na tuto smlouvu a kde můžete podat žalobu. Tyto podmínky se řídí anglickým právem a žalobu týkající se aplikace a této smlouvy můžete podat u anglických soudů. Pokud žijete ve Skotsku, použije se skotské právo a žalobu týkající se aplikace a této smlouvy můžete podat u skotských soudů.
• Alternativní řešení sporů je proces, kdy nezávislý orgán posuzuje skutkové okolnosti sporu a usiluje o jeho vyřešení, aniž byste se museli obracet na soud. Pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme vyřizovali nějakou stížnost, můžete se obrátit na poskytovatele alternativního řešení sporů, kterého využíváme.
• Se sporem se můžete obrátit na Motor Codes Limited (dále jen „Motor Codes“). Další podrobnosti naleznete na adrese https://www.themotorombudsman.org/ nebo můžete kontaktovat poradenskou linku na telefonním čísle 0843 910 9000. Motor Codes vám nebude účtovat za podání sporu žádné poplatky (i když můžete platit poplatek za volání) a pokud nejste spokojeni s výsledkem, můžete stále podat žalobu.