NORMA EURO 6.2

NORMA EURO 6.2

Evropské emisní normy „Euro“ ukládají vozům limitní hodnoty emisí škodlivin, které nesmí překračovat. Tyto limity se pravidelně snižují, nejnovější stanoví norma Euro 6.2.

Stejně jako předchozí normy stanovuje Euro 6.2 limity emisí NOx (oxidy dusíku), CO (oxid uhelnatý), jemných částic a nespálených uhlovodíků. Norma však nestanoví žádné limity pro emise CO2.
Norma Euro 6.2 platí od září 2017 pro nové typy vozidel, od září 2018 bude platit pro všechny typy vozidel.

 

NOVÉ MOTORY

SPLŇUJÍCÍ NORMU EURO 6.2

BlueHDi_625x400

DS tuto novou normu předjímal: jeho modely jsou již všechny homologovány a jsou v souladu s novou normou Euro 6.2.

Pokud jde o emise NOx, vozy vybavené motory Euro 6.2 splňují již tři roky předem koeficient shody 1,5 (měření RDE – Real Driving Emission), který vstoupí v platnost v září 2020.

GPF_625x400

Díky motorům PureTech a BlueHDi nové generace je Citroën o krok napřed oproti příštímu zpřísnění normy Euro 6 v roce 2020.

SOUČASNĚ

SE VSTUPEM NORMY EURO 6.2 V PLATNOST

Od 1. září 2018 jsou povinné dva homologační protokoly: WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicle Test Procedure) a RDE (Real Driving Emissions).
Tyto protokoly doplňující normu Euro 6.2 splňují tři různé cíle:
– snížit emise CO2, hlavního skleníkového plynu, který je odpovědný za změnu klimatu,
– umožnit zákazníkům lépe předvídat spotřebu svého vozu v reálném provozu na základě homologovaných údajů,
– doplnit testy ve zkušebně o měření emisí některých druhů znečišťujících látek v reálném provozu (například NOx).

GLOSÁŘ

Norma Euro
Evropské emisní normy známé jako normy Euro, představují maximální limity emisí znečišťujících látek u silničních vozidel stanovené Evropskou unií.
Norma Euro 6.2 se rovněž označuje jako Euro 6.d-TEMP. V lednu 2020 ji nahradí norma Euro 6.3, též známá pod označením Euro 6.d nebo Euro 6.d full.NOx, CO2, Pevné částice CO: Oxid dusíku, Oxid uhličitý, Pevné částice, Oxid uhelnatý
Hlavní emise spalovacích motorů, jejichž limitní hodnoty stanovují evropské předpisy.WTLP: Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure (Celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro osobní vozy a lehké užitkové vozy)
WLTP je nový protokol umožňující měřit spotřebu paliva a emisí CO2 a dalších škodlivin v podmínkách, jež se více blíží reálnému provozu než předchozí protokol NEDC. WLTP je povinný postup certifikace, který musí splňovat všichni výrobci automobilů v Evropě.

RDE: Real Driving Emissions (Emise v podmínkách reálného provozu)
Homologace RDE je nový evropský postup doplňující protokol WLTP. Testy RDE se na rozdíl od testů WLTP, které probíhají ve zkušebně, provádějí v reálných podmínkách na silnici u reprezentativního vzorku vozů. V současnosti se homologace RDE týká pouze emisí NOx (dieselové motory) a pevných částic (dieselové a benzínové motory).