April 29, 2019

Pyramida Louvre – nekonečný zdroj inspirace pro DS Automobiles

Pyramida Louvre – nekonečný zdroj inspirace pro DS Automobiles

Odvaha a kreativita, dokonalost a nadčasovost, tradice i futurismus – všechny tyto termíny výstižně popisují pyramidu Louvre, která právě slaví třicáté narozeniny. Pyramida je dnes skutečnou ikonou, symbolem modernosti a inovace. Je tradiční i provokující. Bez ní si dnes již nedokážeme představit Paříž ani muzeum Louvre.
Zatímco na začátku osmdesátých let vyvolalo ohlášení projektu mnoho nesouhlasných reakcí, po třech desítkách let i ti největší kritici utichli. Pyramida je známá po celém světě a stala se nadčasovým objektem.

DS Automobiles se účastní oslav sponzoringem událostí pořádaných k 30. výročí této výjimečné stavby. Oslavy zahrnují třicet mimořádných akcí, které se konají od března 2019 do února 2020, včetně účasti JR, výstavy fotografií pod širým nebem, velkého koncertu  Orchestre de Paris 21. června a hip-hop taneční show s choreografem Kaderem Attou a Orchestre des Champs-Elysées. Narozeninové oslavy vyvrcholí výstavami “Leonardo da Vinci” a “Homage to Pierre Soulages”.
Sponzoring těchto oslav je pro DS Automobiles přirozeným počinem. Od svého vzniku podporovala značka DS muzeum Louvre v jeho uměleckých projektech, včetně prací provedených v letech 2014 – 2016 na novém návrhu přístupu a vstupních prostor muzea. Značka DS  i muzeum Louvre sdílejí stejnou filozofii, která je založena na účelném využívání dědictví minulosti i moderních přístupů zajišťujících úspěchy v budoucnosti.

Tato společná vize spočívá v kvalitní práci a ve vhodném propojení know-how a inovací, které šíří slávu Francie po celém světě. Louvre je ikonou Paříže, města, v němž roku 1955 značka DS vznikla a kde byla o 60 let později založena společnost DS Automobiles.
“Pyramida je všeobecně vnímána jako vynikající umělecké dílo. Pro značku DS je však především  nevyčerpatelným zdrojem inspirace, která nám pomáhá v úspěšné celosvětové reprezentaci vynikajícího francouzského designu v automobilovém průmyslu. Tvary pyramidy, její lehkost i perfektní provedení jsou podnětem pro naše designéry a odrážejí se v jejich návrzích, které ukazují odhodlání prezentovat celému světu novou vizi – spojení vytříbené elegance s moderní technologií.“
Thierry Metroz, ředitel designu DS Automobiles