PRÁVNÍ DOLOŽKA DS VIRTUAL VISION

PRÁVNÍ DOLOŽKA DS VIRTUAL VISION

Czech

Beru na vědomí, že bez výslovného souhlasu z mé strany bude moje e-mailová adresa použita pouze pro: zaslání odkazu na moji konfiguraci a načtení připojených konfiguračních služeb (na webové stránce nebo u zástupce skupiny PSA) a pro interní statistické účely skupiny PSA. Souhlasím, aby společnost DS Automobiles zaregistrovala mou e-mailovou adresu a moji konfiguraci.

French

Je suis informé qu’en l’absence d’accord explicite de ma part, mon adresse e-mail sera utilisée aux fins de m’adresser un lien vers ma configuration et de la rappeler via les configurateur connectés (sur le web ou chez des représentants du groupe PSA) et pour réaliser des statistiques internes au groupe PSA. J’autorise DS Automobiles à sauvegarder mon adresse e-mail et la configuration que j’ai sélectionnée.

English

I acknowledge that in the absence of an explicit agreement from my part, my email address will be used to: send me a link to my configuration, retrieve it on connected configuration services, on the web or at a Groupe PSA representative, and for internal statistic purposes for PSA Group. I authorize DS Automobiles to register my email address and my configuration.